Reflexná terapia, reflexológia alebo zónová terapia je forma doplnkovej liečby, ktorá priaznivo vplýva na zdravie ľudského organizmu pôsobením na špecifické reflexné zóny na chodidlách a rukách. Všeobecne sa má za to, že tieto reflexné zóny zodpovedajú všetkým častiam ľudského tela. Reflexológia je druhom tlakovej masáže oblastí chodidiel a rúk a ponúka potencionálnu pomoc pri širokom okruhu symptómov a stavov. Napriek tomu, že jej účinnosť nebola vedecky dokázaná, je reflexológií pričítaná pomoc vo veľa situáciách. Táto metóda nie je nová a je pravdepodobne používaná niekoľko tisíc rokov. Jej princípy sú zhodné s takými metódami, ako sú akupunktúra a akupresúra, praktikovanými Číňanmi, ktoré pracujú s energetickým systémom tela.