Reflexná terapia, reflexológia alebo zónová terapia je forma doplnkovej liečby, ktorá priaznivo vplýva na zdravie ľudského organizmu pôsobením na špecifické reflexné zóny na chodidlách a rukách. Všeobecne sa má za to, že tieto reflexné zóny zodpovedajú všetkým častiam ľudského tela. Reflexológia je druhom tlakovej masáže oblastí chodidiel a rúk a ponúka potencionálnu pomoc pri širokom okruhu symptómov a stavov. Reflexológií je pričítaná pomoc vo veľa situáciách. Táto metóda nie je nová a je pravdepodobne používaná niekoľko tisíc rokov. Jej princípy sú zhodné s takými metódami, ako sú akupunktúra a akupresúra, praktikovanými Číňanmi, ktoré pracujú s energetickým systémom tela.

Prvý viditeľný dôkaz liečby pôsobením na chodidlá a ruky pochádza z maľby z roku 2330 pred naším letopočtom, ktorá bola nájdená v egyptskej hrobke v Sakkare. Staroveké mapy chodidiel, ktoré znázorňujú súvislosti s jednotlivými časťami tela, boli objavené v Indii, v Japonsku či vo Vietname. Existujú tiež dôkazy, že niektoré kmene pôvodných obyvateľov Ameriky už dlhú dobu tiež používajú formu liečby, ktorá zahrňuje masáž určitých partií nôh.

Orientácia na chodidlách

Podobnosť ľudského tela s chodidlami – naše chodidlá zrkadlia naše telo.
priehlavky – predstavujú prednú časť tela
šľapy chodidiel predstavujú chrbát
pravá strana tela sa zrkadlí do pravého chodidla a ľavá do ľavého chodidla
stredové orgány do vnútorných strán
hlava a krk sú palce a prsty
hrudník sú nártne kosti
brucho sú klínové kosti
panva je päta.

Bolesť v reflexních plôškach
Poznáme dva druhy bolesti v reflexných plôškach:

  • tupá príjemná (nedostatočnosť) – oslabený orgán
  • ostrá bodavá nepríjemná (zápal) / akútny stav = pôsobíme na iný orgán

Hmaty
Tonizujúci / stimulačný (posilujúci)

  • 1,5 až 2 sekundové stláčanie – používa sa pri reflexných plôškach, ktoré potrebujú povzbudiť a u orgánov, ktoré sú ťažko pracujúce (pečeň) alebo trpia nedostatočnosťou. Používa sa aj pri diagnostike.
    Tlmivé – na reflexných plôškach, ktoré ostro bolia až nepríjemne pichajú (zápal).
  • hladenie
  • sedatívny hmat – reflexná plôška sa stlačí a drží sa stlačená pod stálym tlakom až do doby, kedy bolesť v plôške neodzneje, alebo neprestane byť nepríjemnou. Pri správnom stlačení to trvá max. 40 sekúnd. Tento jav je podobný tomu, ako keď stlačíme pretlakový ventil.

Diagnostika

Cieľom reflexnej diagnostiky je zistiť najslabší článok v organizme, k tomu nám slúži formulár reflexnej diagnostiky, referenčný bod (bod s najväčšou reflexnou bolesťou) a stupeň bolesti.

Napriek tomu, že princípy reflexnej terapie sú zhodné s takými metódami, ako sú akupunktúra a akupresúra, zmeny a bolesť v reflexných plôškach nám signalizujú / odzrkadľujú kondíciu orgánov, no nemusí to tak vždy byť. Plôška môže reagovať aj v prípadoch, kedy sa orgánu nedostáva dostatok výživy, pri nedokrvení orgánu alebo orgánu dostatočne nepracuje lymfatický systém (orgán je zanesený toxínmi)… Sú klienti, ktorí nereagujú na stláčanie reflexných plôšok vôbec alebo reagujú prehnane.

Diagnostiku začíname stlačením referenčného bodu (bod s najväčšou reflexnou bolesťou). Je ním ref. plôška lonovej kosti / os pubis. Vysvetlíme klientovi čo budeme robiť, na čo referenčný bod slúži a čo môže očakávať.

S klientom sa dohodneme, že bolesť ktorú ucíti pri stlačení referenčného bodu, sa bude hodnotiť na stupnici od jedna do desať, tou najsilnejšou teda desať. Následne môžeme vypĺňať formulár. Začíname stláčaním reflexnej plôšky pečene a klient nám hlási či cíti bolesť. Ak áno, tak akú tupú, alebo bodavú a akú silnú na stupnici od jedna do desať.

Pri diagnostike používame tonizujúci hmat 1,5 až 2 sekundové stláčanie – palec najprv priložíme na plôšku a až potom stlačíme.