* Z certifikátov boli zámerne odstránené osobné údaje, napríklad rodné číslo, alebo dátum narodenia.